WATERMELON

种子特色

Seed Description


    早冠一号,早熟、皮色翠绿、花皮、短椭圆形,果脐小,瓤色大红,味道纯正,口感脆甜,中心含糖14度左右,单果重7-10公斤,耐贮耐运,适合南北方保护地、露地种植.